کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی محبوس در اوین در مورد قتل عام های سال ۶۷ و اعدام برادران و خواهرش یک شکوائیه رسمی از زندان به ثبت داده است.

وی طی نامه ای، خواهان آن شده که درباره اعدام بستگانش تحقیقات رسمی صورت گیرد.

مریم اکبری تصریح کرده است، می‌خواهد بداند عزیزانش چگونه جان داده‌اند. محل دفن‌شان کجاست و چه کسی مسئول اعدام آن‌ها بوده است.

او از خانواده‌های دیگر قربانیان دهه شصت هم خواهان اقدامی مشابه شده است.

مریم اکبری نامه‌اش  چنین به پایان رسانده است که، نمی‌دانم پس از انتشار شکوائیه، چه سرنوشتی در انتظارم است. ولی با علم به همه عواقب احتمالی آن، خواهان روشن شدن چگونگی قتل عام زندانیان سال ۶۷، به ویژه خواهر و برادرم هستم.

این زندانی سیاسی تاکنون می بایست باید از زندان آزاد می شد اما عملا او را در حبس نگاه داشته اند. ماموران  حتی برای عمل جراحی دخترش نیز به او مرخصی نداده اند. (۲۷مهر ۱۳۹۵)