کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

طاهره ریاحی، روزنامه‌نگار محبوس در زندان اوین، در آخرین تماس خود با خانواده اش كه در 10روز اخير صورت گرفته، به خانواده گفته است: «دیگر منتظر من نباشید».

یک منبع مطلع گفت: «خانواده طاهره ریاحی نمی‌دانند وضعیت جسمی‌اش چطور است فقط می‌دانند حال روحی اش خوب نیست. به آنها اجازه ملاقات داده نمی‌شود با این استدلال که زندانی در حال بازجویی، ملاقات ندارد».

طاهره رياحي از هفتم دی‌ماه در بازداشتگاه اطلاعات در اوين، تحت بازجویی قرار دارد. اتهام طاهره رياحي، تبليغ عليه نظام عنوان شده است.