کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز ده اسفندماه، قضائیه رژیم اتهام فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان را «اقدام علیه امنیت کشور» عنوان كرد و از پذیرش وکیل معرفی‌شده وي مصطفی احمدیان، خودداري نمود.

فرزانه جلالی از روز پنج شنبه ۵ اسفندماه در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه به سر می‌برد.

فرزانه جلالی، فارغ‌التحصیل رشته مردم‌شناسی دانشگاه تهران و مدیرمسئول سابق روزنامه صبح دانشگاه تهران است. وی به دلیل فعالیت‌های دانشجویی علی‌رغم کسب رتبه ۶ در کنکور کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۹ از ادامه تحصیل محروم شد.