کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز نهم اسفندماه ۹۵، جسد سوختة يك زن معلم در كوههاي اطراف شهرستان رامهرمز در استان خوزستان، پيدا شد. هويت اين معلم جوان از طريق موبايلش ، زینب بزیون شناسايي شده است. ساير اندام او، به طور كامل در آتش سوخته و قابل شناسايي نبوده است.

جسد او توسط یک چوپان در بالای کوه پیدا شد. مشخص نیست این قتل فجیع از سوی چه کسانی و چرا رخ داده است.