کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

معاون ستاد امربه معروف شهرستان سپیدان (واقع در شهرستان اردکان استان فارس) روز 12 اسفندماه از دستگيري شماري از جوانان در جريان يك ميهماني خصوصي خبرداد.

وي گفت: مأموران با وارد شدن به ویلایی در یکی از باغات روستای هماشهر از توابع شهرستان سپیدان، 6پسر و 8 دختر را در جريان ميهماني مختلط، بازداشت کردند.