کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

خانم شعله پاكروان فعال حقوق بشر و مدافع لغو احكام اعدام، به مناسبت نوروز، نامه اي خطاب به دخترش ريحانه جباري که در سال ۹۳ اعدام شد، نوشت و اعلام کرد که دست از دادخواهی خون وی نخواهد کشید.

در این نامه خانم پاکروان ضمن تقدیر از دخترش که به خواست رژیم تسلیم نشد، از این که علیه مجازات اعدام فعالیت می کند ابراز خوشوقتی کرده و در پایان نوشت:‌ «در سومین بهار بی تو، مصمم تر از قبل برای دادخواهی خونت زندگی می کنم. برای احقاق حق وعدالت... هر رنج و شكنجي را به جان می خرم. لیکن پای از راه دادخواهی پس نمی کشم».

ريحانه جباري، یک طراح و دکوراتور داخلی بود كه به دلیل دفاع از خود در برابر هتك حرمت از سوی يك مقام وزارت اطلاعات اعدام شد.