کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

نماینده دادستان زندانی سیاسی آتنا دائمي را تهدید کرد که به خاطر اعتصاب غذا علیه او اعلام جرم خواهد کرد.

آتنا دائمی مدافع حقوق كودكان در حال حاضر در زندان اوين هفتمين روز اعتصاب غذاي خود را پشت سر مي گذارد. خانم دائمي از روز شنبه 19فروردين در اعتراض به محکومیت خواهرانش انسیه و هانیه دائمی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

خانواده دائمي روز 23فروردين با مراجعه به دادستاني خواستار رسيدگي به وضعيت او شدند اما حاجي مرادي، نماينده دادستان در پاسخ تهديد كرد كه عليه آتنا به دليل اعتصاب غذايش اعلام جرم خواهند كرد.