کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مسئولان زندان بار ديگر از اعطاي مرخصي درماني به زينب جلاليان، زنداني سياسي محبوس در زندان خوي، جلوگيري كردند. اين زنداني سياسي به دليل ابتلا به بيماري ناخنك چشم، با خطر جدي از دست دادن بينايي اش روبروست.

در آذرماه 95، سازمان عفو بين الملل در يك كارزار بين المللي، خواستار امضاي طوماري براي آزادي شماري از فعالين حقوق بشر، منجمله زينب جلاليان كه از حق ضروري درمان محروم است، شده بود.

زینب جلالیان، در سال 1386 از سوی مأموران اطلاعات کرمانشاه دستگیر و به اتهام ارتباط با احزاب کردی در دادگاه انقلاب به اعدام و سپس حبس ابد محکوم شد.