کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

خانم معصومه نعمتي طی نامه ای به  عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، خواستار اقدامات مناسب برای بهبود وضعیت زندانیان سیاسی در ایران شد.

خانم نعمتی مادر فعال مدني آتنا دائمي می باشد که ۱۳ روز است در زندان اوین در اعتصاب غذا به سر می برد. این اعتصاب در اعتراض به احکام حبس صادر شده برای خواهرانش بر اساس اتهامات بی پایه می باشد.

خانم نعمتي سپس شرایط فرزندش در جریان دو بار حبس را تشریح کرد. وی گفت آتنا اولین بار در سال 93 بازداشت شد و 90روز را در انفرادي اوين، تحت بازجويي و شكنجه هاي روحي بوده است. بار دوم در آذرماه ۹۵ بود که سپاه اقدام به پرونده سازي دروغین عليه آتنا و دو خواهرش نمود. صدور احکام سه ماه زندان برای هر یک از این سه خواهر موجب شد که آتنا دائمی دست به اعتصاب غذا بزند.

خانم نعمتي از گزارشگر ويژه ملل متحد خواست تا اقدامات مقتضی به منظور رسیدگی و بهبود شرایط زندانیان سیاسی در ایران به عمل بیاورد.