کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر نرگس محمدي چهل و پنجمين سالروز تولد خود را روز اول اردیبهشت در زندان مخوف اوين گذراند.

خانم محمدي سال گذشته متهم به اجتماع و تباني عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام و تاسيس گروهي با هدف اخلال در امنيت ملي شد.

وی پس از اتمام گذراندن حکم ۶ساله زندان خود، حکم جدید ۱۰سال زندان خود را در اسفند ۹۵ به دلیل مشارکت در کارزار گام به گام برای لغو مجازات اعدام (لگام) شروع کرد.

خانم محمدي دارای یک دختر و یک پسر ۹ ساله دو قلو می باشد که در فرانسه با پدرشان زندگی می کنند. وی سال گذشته بعد از یک اعتصاب غذای ۲۰ روزه در اعتراض به محروم شدن از حق تماس با فرزندانش، موفق شد فقط یک بار تلفنی با آنها صحبت کند.