کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

رئیس کل دادگستری تهران روز ششم ارديبهشت خبر داد که دادگاه تجدیدنظر استان تهران، محکومیت نازنین زاغری‌ را تأیید کرده است.

غلامحسین اسماعیلی گفت، «این فرد درخواست تجدیدنظرخواهی کرده بود... دادگاه تجدیدنظر استان پس از انجام رسیدگی‌های لازم، درخواست تجدیدنظرخواه را وارد ندانست زیرا اعتقاد داشت رأی دادگاه بدوی، مستند و مستدل است و به همین خاطر رأی دادگاه بدوی تأیید شد». (خبرگزاري حكومتي تسنيم – 6 ارديبهشت 1396)