کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

گردانندگان تجمعهای مردمی در خصوص مشکلات موسسه های مالی و اعتباری که اقدام به مستندسازی به منظور ارائه به شبکه های رسانه ای معاند و خبرسازی کذب می کردند دستگیر شدند.

فرماندهی انتظامی خراسان رضوی روز سه شنبه گزارش داد: «گروههای اطلاعاتی پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی در مرحله نخست این عملیات ضربتی زن جوانی را که از گردانندگان و مستندسازان تجمعها بود بازداشت کردند.»‌

علاوه بر این ۲ سرشاخه اصلی «تحریک مردم و برگزاری تجمعها» نیز دستگیر و پرونده آنها برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۲۷ تیر ۱۳۹۶)