کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

«گشت ویژة زنان دادستانی قم، با مدیریت قضات زن از اماکن بانوان و آتلیه‌ها و استخرها و سالن‌های ورزشی زنانه و آرایشگاه‌ها بازدید خواهد كرد».

مهدی کاهه دادستان قم ضمن اعلام اين خبر گفت: «فعالیت‌های تیم گشت ویژه بانوان دادستانی افزایش خواهد يافت... این تیم تاکنون از بیش از 45 آرایشگاه و 10 استخر بازدید به عمل آورده که به هر یک از این اماکن در خصوص مشکلات و تخلفات مربوطه تذکرات قانونی داده است...

در صورت اصلاح نکردن امور مذکور، برخورد قانونی و قضایی با آنها صورت خواهد پذيرفت». (خبرگزاري حكومتي ايسنا – 18مرداد 1396)