کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

فرمانده سپاه شاهرود از دستگيري دختران و پسران جوان به اتهام شركت در جلسه مختلط آموزش رقص خبر داد.

حمید دامغانی گفت: «اعضای شبکه آموزش رقص های غربی با جذب دختران و پسران و آموزش رقص های غربی، حین آموزش و تهیه کلیپ دستگیر شدند».

وي اضافه كرد: «پس از رصدهای انجام گرفته از سوی نیروهای اطلاعات سپاه شاهرود، مکان اصلی اعضای این شبکه شناسایی و با صدور حکم قضایی از سوی دادستان شهرستان شاهرود در یک اقدام ضربتی اعضای این شبکه شامل ۴ پسر و دو دختر در یک جلسه مختلط و در حال تهیه فیلم دستگیر شدند».

(وبسايت حكومتي فردانيوز – 18مرداد 1396)