کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

طرح افزايش سن ازدواج دختر بچه ها در ایران با مخالفت شماري از مراجع روبرو است.

فاطمه ذوالقدر نماينده مجلس اضافه كرد: «در قانون موجود، حداقل سن ازدواج برای دختران، 13 سال تعیین شده اما این موضوع تبصره‌هایی دارد كه این كار را مجاز می‌كند؛ مواردی مانند اذن ولی، رعایت مصلحت كودكان و تأیید دادگاه و نداشتن شاكی. همه اینها باعث می‌شود همچنان شاهد ازدواج دختربچه‌هایی باشیم كه در شرایط ازدواج نیستند اما به جای كودكی، همسر و مادر می‌شوند».

(وبسايت حكومتي انتخاب – 20مرداد 1396)