کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز پنج‌شنبە ١٩ مرداد96، یک زن اهل دیواندرە (کردستان ایران)‌ از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد. هویت این زن فریدە ویسی اعلام شده است. فرزند ١٦ ساله فريده  به نام بهنام ویسی نیز چند ماه پیش خود را حلق آویز كرده بود.

روز جمعە ١٣مرداد 96، یک زن جوان اهل دهگلان خود را حلق آویز كرد و جان سپرد.

هویت این زن جوان، سميه ويسي، 20ساله و داراي يك نوزاد 15ماهه اعلام شده است. وي اهل روستاي گدميران عليا بوده است.