کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

 زنانی که در سال جاری به خاطر جرایم غیرعمد به زندان افتاده اند ۲ برابر سال گذشته بوده است.

اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور ضمن اعلام این خبر گفت: 95 درصد این افراد به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد باقی مانده نیز به خاطر وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.

جولایی افزود: امروز استان فارس با 44  نفر، دارای بیشترین تعداد زندانی زن جرایم غیرعمد و به ترتیب گیلان با 23 مددجو، مازندران با 22 محبوس و اصفهان نیز با 14 بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند.

قابل ذکر است که عموم این زنان زندانی از زنان سرپرست خانواده می باشند که به دلیل عدم برخورداری از شغل مناسب و حمایت دولتی در گیر مسائل مالی می شوند. (خبرگزاری حکومتی تسنیم - ۱۵ مهر ۱۳۹۶)