کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران در توییتی فاش ساخت که طی سال گذشته ۳۷هزار کودک زیر ۱۳سال ازدواج کرده اند.

وی در توئیت خود افزود که ۱۷۹ نفر از این تعداد، دختران زیر ۱۰سال بوده‌اند.

پیش از این نیز، شهلا اعزازی مدیر بخش مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران اعلام کرده بود که تعداد ازدواج کودکان در حال افزایش است

و آمار ازدواج کودکان در ایران در سال ۹۵،  نسبت به سال قبل ۱۰هزار نفر افزایش داشته است. او همچنین به افزایش مطلقه های ۱۰ تا ۱۸ ساله اشاره نموده بود.

با توجه به روند فزاینده ازدواج دختربچه ها در ایران و این واقعیت که آمار ۳۷۱۱۷ ازدواج سال قبل توسط مرکز آمار کشور اعلام شده بود، باید در نظر گرفت که آمار اعلام شده از سوی عضو شورای شهر تهران بسیار کمتر از واقعیت است. همین رقم در ماه مرداد ۴۱۰۰۰ اعلام شده بود.

قانون ایران رسماً حداقل سن ازدواج را برای دختران ۱۳ قرار داده است در حالی که پدر یا قاضی می توانند بنا به تشخیص خود پیش از آن نیز دختر را مجبور به ازدواج کنند.