کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز سه شنبه ۱۸مهرماه۹۶ گروهی از مردم اصفهان که اغلب از زنان بودند در اعتراض به تداوم خشک شدن رودخانه زاینده رود در مقابل پل خواجو تجمع کردند.

در این تجمع، که در پی فراخوان در فضای مجازی به مناسبت ۱۸ مهر روز نکوداشت زاینده رود برگزار شد، حاضران خواستار اختصاص حق آب کشاورزان حاشیه زاینده رود شده و از دولت خواستند وعده های خود در این مورد را عملی کند.

در این مراسم تعدادی از گردشگران خارجی نیز پلاکارد به دست با مردم اصفهان همراهی کردند.

تجمع کنندگان همچنین به حفر چاه‌های غیرمجاز در اطراف زاینده رود اعتراض کردند. اینگونه اقدامات عموماً از جمله فعالیت های به اصطلاح اقتصادی سپاه پاسداران است.