کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

ابراهیم شکیبا رییس مرکز بهداشت استان کرمانشاه در نشست خبری که روز 13 آذرماه برگزار شد گفت مرگ یازده مادر باردار و 39 کودک زیر پنج سال در مناطق زلزله زده استان گزارش شده است.

شکیبا گفت همه مادران فوت شده اهل سرپل ذهاب بوده اند.  آمار کودکان اما مربوط به سه شهرستان سرپل ذهاب، ثلاث باباجانی و دالاهو می باشد.

(خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۱۳ آذر 1396)

وی درباره علت مرگ کودکان چیزی نگفت و درباره مرگ زنان باردار فقط به عبارت عام «بر اثر آسیب ناشی از زلزله» ‌اکتفا کرد.

در همان یکی دو روز بعد از وقوع زلزله سه کودک در اثر سرمای شدید و نداشتن سرپناه و عدم رسیدگی مراجع حکومتی جان باختند.