کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

گروهی از زنان فعال اجتماعی در ایران کارنامه ۱۰۰روزه روحانی را به باد انتقاد گرفته و گفتند انتصاب یک یا چند فرماندار و معاون زن مشکلی از زنان کشور حل نمی کند

این زنان در نامه سرگشاده خود فاش ساختند که ادعای ایجاد ۳۰۷هزار شغل برای زنان و طرح آن به عنوان یک موفقیت برای دولت، شامل افزایش شغلهای کاذب همچون دستفروشی است که زنان به عنوان آخرین راه حل برای امرار معاش به آن متوسل می شوند.

در این نامه آمده است، «به‌واقع آنچه از برآیند عملکرد سیاست‌گذاری دولت در حوزه اشتغال دیده می‌شود؛ استفاده ابزاری از زنان در نمایش دادن خودروهای مجلل، مشاور شدن زنان در آژانس‌های مسکن، افزایش حضور بانوان در آژانس‌ها، ارائه شغل‌های نازل خدماتی در قطارها، هواپیماها و ... افزایش شغل‌های کاذب همچون دست‌فروشی زنان و افزایش حضور بانوان در شغل بازاریابی است  این روند در حوزه اشتغال خلاف اصل ۲۱ قانون اساسی است.» (خبرگزاری حکومتی مهر – ۱۴ آذر 1396)

زنان اولین قربانیان ورشکستگی اقتصادی در ایران هستند که با توجه به تبعیض و محدودیتهای عدیده در زمینه اشتغال و تحصیل شرایط سختی برای امرار معاش دارند. بسیاری زنان با تحصیلات عالی برای کسب درآمد به دستفروشی، کار در رستوران و منشی گری متوسل می شوند و با حقوقی زیر یک سوم حداقل حقوق استخدام می شوند.