کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان همچنان در اعتصاب دارو به سر می برد و از ملاقات با خانواده اش محروم می باشد.

خانم جلالیان که به حبس ابد محکوم است، از بهمن سال گذشته در زندان خوی در اعتراض به بی توجهی مسئولین زندان به وضعیت پزشکی او و انتشار اخبار کذب درباره رسیدگی پزشکی به وی دست به اعتصاب دارو زد. از شهریورماه نیز مسئولین زندان وی را از ملاقات هفتگی با خانواده اش محروم کردند.

بیماریهای خانم جلالیان از جمله برفک دهان و ناخنک چشم در اثر عدم رسیدگی پزشکی و اعتصاب دارویی تشدید شده است.

زینب جلالیان، 35 ساله، در اسفند 1386 توسط نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت و به زیر بازجویی تحت شکنجه برده شد و در ۱۳ آذر ۸۷ به اعدام محکوم گردید ولی در آبان سال ۹۰ به حبس ابد کاهش پیدا کرد. وی برای انجام مصاحبه تلویزیونی و انجام اعترافات اجباری تحت شکنجه و فشار قرار دارد.