کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

روز ۱۱ دی ۹۶،‌ مأموران امنیتی مانع از خروج خانم گوهر عشقی از منزل شدند. خانم عشقی مادر ستار بهشتی، وبلاگ نویس مخالفی است که به خاطر نوشتن مطالب علیه رژیم در سال 91 زیر شکنجه به شهادت رسید. خانم عشقی قصد داشت «کفن‌پوش» به تظاهرات بپیوندد.

کلیپ های ویدئویی از تهران و سایر شهرها حاکی از حضور پررنگ زنان در صحنه های تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوبگر می باشد. در بسیاری صحنه ها زنان تظاهرات را هدایت می کنند و تظاهر کنندگان در شعارها از آنها پیروی می کنند.

زنان همچنین در تیم های دو نفره برای ثبت و انتشار تصاویر قیام تلاش می کنند.

علیرغم سرکوب شدید تظاهرکنندگان، تظاهرات وخیزش ها به بیش از ۵۰شهر ایران گسترش یافته است.

حداقل ۱۰۰۰ تن از تظاهرکنندگان در شهرهای مختلف دستگیر شده اند و طی روزهای شنبه و یکشنبه ۹ و ۱۰ دیماه، ۱۲ نفر در شهرهای درود، تویسرکان، ایذه، همدان و شاهین شهر به دست پاسداران رژیم به شهادت رسیده اند.