کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در تصاویری که روز ۱۲ دی 96، ششمین روز از قیام سراسری مردم ایران، از شهر ارومیه منتشر شد، دیده می شود که زنان با نیروهای سرکوبگر درگیر شده اند.

در تصاویر درگیری های تهران، صدای زنان به وضوح به گوش می رسد که تلاش دارند جوانی را که توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر شده است،‌ آزاد کنند.

یک دختر دانش آموز بلوچ ضمن انتشار عکسی از تصاویر پاره شده علی خامنه ای روی اینترنت نوشته است: «سلام من یه دختر بلوچم نمی خوام که از این به بعد کتابامو که باز کردم عکس این لعنت شده رو ببینم برا همین همشو کندم و اتیش زدم تا پیروزی.»