کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

یک زن، مادر فعال مدنی نادر افشاری، جهت استمداد برای نجات جان فرزندش یک نوار صوتی منتشر کرد.

فعال مدنی نادر افشاری روز ۱۲ بهمن به همراه تعدادی از فعالین مدنی در پارک دانشجو بازداشت و به بند 209 اوین منتقل شد. وی تا کنون ممنوع الملاقات و در حال اعتصاب غذا می باشد .

مادر آقای افشاری در یک فایل صوتی به دفاع از حقوق فرزندش گفت:‌ فرزندم حین بازداشت سالم بوده است و نمی گذارم که یک مو از سر فرزندم کم شود.