کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اطلاعات اهواز

تعدادی از خانواده‌های ساکن كوی زيتون كارمندی اهواز روز جمعه ۲۵ اسفند ۹۶ توسط وزارت اطلاعات مورد حمله قرار گرفته و بیش از ۱۵ تن بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

وزارت اطلاعات بدون هیچ مجوزی این شهروندان را دستگیر کرده است.

تاکنون هويت سه تن از بازداشت شدگان به نام‌های مريم زبيدی 51 ساله و دو فرزندش بنيامين آلبوغبيش 28ساله و محمد علی آلبوغبيش 25 ساله مشخص شده است.

اهواز و استان خوزستان در ماههای اخیر شاهد اعتراضات خشمگین و تظاهرات گسترده بوده اند.