کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دستگیرشدگان اهواز

روز جمعه دهم فروردين ۹۷ هزاران زن و مرد خوزستانی به اعتراضات خود علیه اهانتهای صدا و سيمای رژیم ملایان به خلق عرب ادامه دادند. حداقل دو زن در میان دستگیرشدگان شناسایی شده اند.

اين اعتراضات در مناطق و شهرهای مختلف از جمله ماهشهر، شادگان و اهواز به طور مسالمت آميز برپا شد.

رژیم به جای عذرخواهی و پاسخگویی به خواسته های مردم، نیروهای انتظامی و گارد ضدشورش را وارد کرد. نيروهای امنيتی با هجوم به تظاهرات مسالمت آميز شهروندان عرب‌زبان و با استفاده از گاز اشك آور و اسلحه گرم با خشونت برخورد كردند. براثر این شلیک ها شماری از هموطنان مجروح شدند.

حداقل ۴۰ نفر در این اعتراضات که زنان عرب نیز در آن شرکت فعال و گسترده داشته اند، دستگیر شده اند. حداقل دو زن به نامه های خدیجه نیسی و عایشه نیسی در میان دستگیرشدگان می باشند.