کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

 شرکت فعال زنان

هزاران تن از مردم کازرون روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۹۷ در اعتراض به تجزیه شهر کازرون در میدان اصلی شهر دست به راهپیمایی زدند. شرکت زنان در این راهپیمایی اعتراضی فعال و پرشمار بود.

این تظاهرات که از صبح روز چهارشنبه آغاز شد، تا پاسی از نیمه شب ادامه داشت. بر اثر شلیک نیروهای انتظامی سه نفر از شهروندان کازرون کشته و دهها تن از جمله زنان مجروح شدند. در جریان این درگیریها مردم خشمگین به یک کلانتری حمله کرده و یک خودروی نیروی انتظامی را به آتش کشیدند. آنها شعار می دادند «کازرونی می میرد، ذلت نمی پذیرد».

به دنبال دستگیری صدها تن از معترضین، خانواده های دستگیرشدگان در مقابل درب اداره اطلاعات کازرون تجمع کرده و خواستار آزادی عزیزانشان شدند. شرکت زنان در این اعتراض و صدای آنها کاملاً رسا و غالب بود.