کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

شهرستان زاوه

میانگین سن ازدواج دختران در شهرستان زاوه ۱۱ سال است.

مشاور استاندار خراسان رضوی در امور جوانان، علی باغدار دلگشا، روز ۲۴ اردیبهشت ۹۷ این را در یک جلسه با عنوان «کودکی فراموش شده» در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد.

وی افزود: «طبق آماری که در سال ۹۶ اعلام شد، ۶۳ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ در تهران صورت پذیرفت. میانگین اسف‌بارتر این است که در برخی از شهرستان‌های خراسان رضوی، مانند شهرستان زاوه، میانگین سن ازدواج دختران ۱۱ سال است».