کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

 دختران فوتسالیست

سرمربی تیم فوتسال دختران زیر ۱۷ سال در واکنش به حذف این تیم گفت: حضور دختران در این رقابت ها حق آنها است.

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت شهناز یاری سر مربی تیم فوتسال دختران زیر ۱۷ سال در واکنش به اظهارات مسئولان فدراسیون مبنی بر اعزام نکردن این

تیم به بازی های المپیک جوانان ۲۰۱۸ آرژانتین گفت: حضور در این رقابت ها حق دختران ایران است، چرا راحت از حق آنها می گذرید؟

سر مربی تیم دختران با انتقاد از اولویت دادن تیم پسران به این رقابت ها می گوید که امکان این بود که هر دو تیم پسران و دختران اعزام شود. به ما گفتند که شما اول سهمیه حضور در بازی ها را کسب کنید و بعد از آن تصمیم گیری خواهیم کرد، اما امروز در حالی که تنها ۶ ماه از تشکیل تیم پسران زیر ۱۷ سال می گذرد، می گویند دختران باید حذف شوند.

وی با اشاره به سابقه تیم دختران گفت: فوتسال زنان ۲ دوره است که با اقتدار قهرمان آسیا می شود و چرا باید این حق و شانس از ما گرفته شود که در بازی های المپیک حضور نداشته باشیم؟

این سر مربی با انتقاد از حمایت نکردن از ورزش دختران گفت: تیم دختران همیشه با وجود تمامی کاستی ها در اعزام ها موفق بوده است چرا از فرصت المپیک برای نمایش حضور دختران استفاده نکنیم؟ (خبرگزاری حکومتی ایرنا- ۲۴ اردیبهشت ۹۷)