کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

tattoo_training-min

دو زن در مشهد به دلیل آموزش تاتو دستگیر شدند. پلیس امنیت عمومی خراسان ضمن اعلام این خبر گفت گردانندگان مراکز تاتو در مشهد در جریان رصد فضای مجازی شناسایی شده اند.

سرهنگ ایرج شریفی سرپرست پلیس امنیت عمومی خراسان رضوی روز ۲۰ خرداد ۹۷  اعلام کرد «افراد مزبور به تبلیغ و آموزش تاتو و خالکوبی بدن در فضای مجازی و به صورت غیرمجاز مبادرت می‌کردند». متهمان شامل یک مرد و دو زن می شوند.  (خبرگزاری رسمی ایرنا – ۱۱ خرداد ۹۷)

پلیس امنیت عمومی و اخلاقی در ایران به بهانه های مختلف کسانی که در حرفه مدلینگ، آرایشگری و ... مشغول به کار هستند را دستگیر و از ادامه کسب و کار آنها جلوگیری می کند. در حالی که هیچکدام از این مشاغل جرم محسوب نمی شوند. حالا دستگیری به جرم آموزش خالکوبی نیز به این موارد افزوده شده است و دو زن در مشهد به دلیل آموزش تاتو دستگیر شدند.

پیش از این دهها تن از اعضای شبکه های مدلینگ در مشهد دستگیر شده بودند. در سایر شهرها از جمله تهران، قزوین، زاهدان، شیراز و ...  نیز زنانی که به حرفه مدلینگ اشتغال داشتند دستگیر شده و این حرفه ممنوع اعلام شد.

همچنین در استان سیستان و بلوچستان رئیس پلیس امنیت عمومی اعلام کرد یک خانم متصدی یک آرایشگاه زنانه، را دستگیر و محل کسب او را پلمپ کرد. (خبرگزاری حکومتی ایسنا – ۳ آبان ۱۳۹۶)

پلیس امنیت اخلاقی تهران در آذر ماه ۹۶  تعدادی زن و مرد به بهانه شرکت در یک کلاس آموزش آرایشگری مختلط در شمال غرب تهران و تمرین روی کلاه گیس و مدل های انسانی دستگیر نمود.