کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

Kurdish_women-min

پوشیدن لباس کردی برای زنان در اماکن عمومی ممنوع شد. این خبر از سوی شورای تأمین اشنویه به دنبال برگزاری جشنواره گیلاس اعلام شد.

روز ۲۱ خرداد ۹۷، جلسه شورای تامین اشنویه، اداره اطلاعات و سپاه هشدار دادند که ورود شهروندان با لباس کردی در جشنواره گیلاس و اماکن عمومی ممنوع است.

همچنین اطلاعات و سپاه به فرمانداری اشنویه اعلام کرد که در محافل عمومی از تکلم به زبان کردی خودداری کنند.

جشن گیلاس یکی از جشن های محلی مردم این ناحیه است که هر ساله به منظور فرآوری محصولات باغی در این شهرستان برگزار می شود. مردان و زنان با لباس های محلی خود در این جشن شرکت می کردند که امسال از این کار جلوگیری شده است.