کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

شطرنج زنان هند، شطرنج زنان، ایران، استاد شطرنج

استاد شطرنج زنان هند به دلیل حجاب اجباری از سفر به ایران و شرکت در مسابقات آسیایی خودداری کرد. خانم سومیا سوامینتان بازیکن شطرنج  عضو تیم ملی هندوستان روز ۲۳ خرداد ۹۷، از حضور در تورنومنت آسیایی در همدان انصراف داد.

استاد بزرگ شطرنج زنان هند در صفحه فیس بوک خود نوشت نمی‌خواهد با قانون کس دیگری بازی کند. من نمی‌خواهم به زور روسری یا برقع بپوشم. به نظر می رسد تحت قوانین کنونی تنها راه حفظ حقوقم عدم سفر به ایران است.

سوامینتان افزود: در تورنومنتی شبیه به این، جایی برای اجبار به پوشش مذهبی خاص نیست. من از اینکه می‌بینم حقوق و رفاه بازیکنان از درجه اهمیت کمی برخوردار است ناامید شدم.

او از اینکه نمی‌تواند تیم ملی هند را همراهی کند معذرت خواهی کرده و گفته: برای من افتخار بزرگی است همواره نماینده هند از سوی تیم ملی هستم. از اینکه نمی‌توانم در این مسابقات مهم شرکت کنم عذر خواهی می‌کنم. در حالی‌که ما ورزشکاران همیشه وزرش را اولویت اصلی زندگی خود می‌دانیم اما برخی مسایل قابل اغماض نیست. (خبرگزاری حکومتی ایلنا- 23 خرداد97)

طی سالهای گذشته نیز زنان شطرنج باز از جمله ایرینا کراش و نازی پایکیدزه، شطرنج بازان آمریکایی و ماریا موزیچوک از اوکراین به دلیل اجباری بودن حجاب برای بازیکنان زن از شرکت در بازیهایی که در ایران برگزار می شد، خودداری کردند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت در سال ۹۵ طی بیانیه ای برگزاری هر گونه مسابقات جهانی شطرنج تحت حاکمیت ولایت فقیه را محکوم کرد و خواهان لغو تصمیم فدراسیون جهانی شطرنج برای اجرای مسابقات در ایران تحت حاکمیت آخوندها شد.

در این بیانیه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت از عموم زنان ورزشکار شرکت کننده در این مسابقات خواست که مانند دیگر ورزشکارانی که به خاطر حجاب اجباری و سرکوب زنان در ایران از شرکت در این مسابقه خودداری کرده اند، به این تصمیم فدراسیون جهانی شطرنج به اعتراض برخیزند.