کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

مینا راد

شاعر لرستانی مینا راد بعد از احضار به اداره اطلاعات درود ناپدید شده است و از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.

مینا راد شاعر جوان اهل درود قبلاً سه بار مورد بازجویی قرار گرفته و مکرراً تهدید شده بود تا اینکه روز شنبه ۱۴مهر ۹۷ به اداره اطلاعات شهر درود واقع در استان لرستان احضار شد. از آن پس هیچکس از خانم راد خبری ندارد.

وی از جمله کسانی بود که در جریان قیام سراسری دی ماه سال ۹۶ به اداره اطلاعات احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته بود ولی بعد آزاد شد. وی به طور مستمر با تماس های مکرر از سوی مأموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار می گرفت.

مینا راد در تاریخ ۲۳ تیرماه سال ۹۷ نیز یک بار جهت بازجویی به اداره اطلاعات احضار و مورد بازپرسی، تهدید و فحاشی از طرف بازجویان قرار گرفته و در همان روز آزاد شده بود.

مینا راد آخرین بار روز شنبه ۱۴ مهر به اداره اطلاعات درود احضار شد و تا کنون اطلاعی از او در دست نیست.

رژیم ملایان برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه و جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات، اقدام به دستگیری فعالان حقوق بشر و صدور احکام سنگین برای دستگیرشدگان در جریان قیام دیماه نموده است.

هدی عمید، وکیل، نجمه واحدی و رضوانه محمدی، فعالان حقوق زنان، زهرا مدرس زاده، فعال مدنی؛ هاجر سعیدی، ثریا خدری، افسانه خرسندی، نگیسا شهبازی و سحر کاظمی از فعالان کرد؛ سوسن مهرانی، ۵۵ ساله، محدثه مهرانی، ۵۰ ساله، و الناز، ۲۸ساله از اقوام قربانیان قتل عام ۱۳۶۷؛ طی دو ماه اخیر بازداشت شده اند.

دختران دانشجو پریسا رفیعی، رویا صغیری، سها مرتضایی، مریم (معصومه) محمدی، معلم بازنشسته عالیه اقدام دوست، مهین تاج احمدپور یک خانم دستفروش، و ندا یوسفی، به احکام زندان از ۹ ماه و ۷۴ ضربه شلاق تا ۷ سال محکوم شده اند.