کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان زندانی در زندان خوی

زنان زندانی در بند زنان زندان خوی که آمار آنها ۴۰ نفر گزارش شده به بهانه انجام تعمیرات به سالن ملاقات زندان منتقل شده و در شرایطی نامناسب و بدون دسترسی به کمترین امکانات  اولیه، به سر می برند.

مسئولین زندان در یک حرکت غیر انسانی دست به انجام چنین کاری در مورد این زنان  زندانی محبوس در بند زنان زندان خوی زدند.

این زنان زندانی بدون داشتن تخت در این سالن به سر می برند. علاوه بر این از حق هواخوری و داشتن ملاقات خانوادگی نیز محروم هستند. با توجه به شدت سرما، نگهداری زنان زندانی در کف سالن ملاقات زندان خوی، موجب بروز بیماریهای همچون کلیه درد و عفونت شدید در میان زنان زندانی شده است. همچنین عدم ملاقات زندانیان زن در زندان خوی با خانواده هایشان منجر به اعتراض شدید دیگر زندانیان شده است.

بند زنان دارای ۳ اتاق است و ۱۵ زندانی از ۴۰ زندانی این بند کف خواب هستند و به دلیل نداشتن تخت در راهروی بند به سر می برند

زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد نیز در این زندان محبوس است. زندانی سیاسی زینب جلالیان از سال ۸۶ در زندان به سر می‌برد و سنگین‌ترین حکم محکومیت (حبس ابد) را در میان زندانیان سیاسی زن دارد. او در ۸ مرداد در زندان خوی، به همراه جمعی دیگر از زنان زندانی در اعتراض به محدودیت ها و نبودن امکانات در زندان خوی دست به اعتصاب غذا زد.

زینب جلالیان زندانی سیاسی کرد که از بیماری ناخنک چشم، تب برفکی و عفونت شدید رنج می برد، در زندان از دسترسی به پزشک و معالجات محروم است و به رغم پیشروی بیماری هایش مسئولین زندان همچنان با معالجه وی در بیرون زندان و تحت نظر پزشک متخصص مخالفت می کنند.

زینب جلالیان پیش از آن نیز در اعتراض به استعمال مواد مخدر در این زندان به مدت چند ماه ممنوع الملاقات شده بود.