کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

شرکت فعال زنان ایران در اعتراضات

طی روزهای اخیر اقشار مختلف مردم ایران دست به اعتراض زده اند و زنان در این اعتراضات نقش فعال داشته اند.

روز ۱۵ آبان جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مقابل مجلس در تهران دست به اعتراض کرده و خواستار بازگرداندن اموال به غارت رفته خود شدند.

روز ۱۴ آبان ۹۷ جمعی از مردم مشهد به همراه خانواده هاشم خواستار از اعضای باسابقه کانون صنفی معلمان خراسان، در مقابل بیمارستان ابن سینای مشهد تجمع کرده و خواستار آزادی آقای خواستار شدند. این معلم بازنشسته به صورت خودسرانه روز ۲ آبان ۹۷ بازداشت شده است.

در تلاش برای دستگیری خانم صدیقه مالکی، همسر آقای خواستار، نیروهای انتظامی دو زن و پسر آقای خواستار و چند نفر دیگر را دستگیر کردند.

روز ۱۰ آبان خانم صدیقه مالکی بعد از گرفتن اجازه ملاقات از دادگاه، برای ملاقات با آقای خواستار به بیمارستان مراجعه کرد، اما اجازه ملاقات به او داده نشد و گفتند، «چون با رسانه ها مصاحبه می کنی اجازه ملاقات به تو نمی دهیم. »

زنان مالباخته نیز در روز دوشنبه ۱۴ آبان ۹۷ در تهران و رشت دست به اعتراض زدند. مالباختگان کاسپین تهران مقابل دفتر روحانی و مالباختگان کاسپین رشت مقابل شعبه این مؤسسه وابسته به سپاه پاسداران در این شهر تظاهرات کردند.

در همین روز دوشنبه، مالکان مرادآباد پونک در تهران به دلیل تصرف زمین هایشان توسط دانشگاه آزاد علوم تحقیقات، تجمع اعتراضی برگزارکردند. با وجودی که مالکان سند رسمی در دست دارند، دانشگاه آزاد زمین های آنها را تصرف کرده است.

داوطلبان علوم پزشکی دانشگاه آزاد تهران شامل تعداد قابل توجهی از زنان جوان در روزهای ۱۲ و ۱۳ آبان ۹۷ در اعتراض به لغو ثبت نام خود، همزمان در ساختمان مرکزی این دانشگاه و مقابل مجلس تجمع اعتراضی برگزار کردند.

دانشجویان دانشگاه دریانوردی چابهار نیز طی روزهای جمعه ۱۱ و شنبه ۱۲ آبان در اعتراض به وضعیت اسفبار غذای این دانشگاه دست به اعتصاب غذا زدند. وجود کرم در گوجه کباب، ماست های فاسد و مسمویت چند دانشجو و همچنین محیط غیر بهداشتی این دانشگاه از جمله مواردی است که دانشجویان دختر و پسر در این دانشگاه به آن معترض هستند.