کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

دانشگاه آزاد پوشیدن لباس راحتی در محوطه خوابگاه دختران را ممنوع می کند

مقامات دانشگاه آزاد پوشیدن لباس راحتی در محوطه خوابگاه را برای دختران دانشجو ساکن خوابگاه ممنوع اعلام کردند. به گفته مقامات دانشگاه اگر شخصی معیارهای موردنظر این دستورالعمل را رعایت نکند «کمیته آراستگی فردی» می‌تواند مانع از ورود او به دانشگاه شود.

کمیته آراستگی فردی یکی از ارگان های جدیدی است که به منظور سرکوب زنان و دختران دانشجو و اعمال حجاب اجباری به دانشجویان دختر در دانشگاه آزاد دایر شده است.

بر اساس دستور العمل دانشگاه، پوشش دختران دانشجو چادر با استفاده از مانتوی مناسب، شلوار و مقنعه یا روسری با رنگ متعارف و جوراب، و یا مانتوی زیر زانو، آستین بلند، با شلوار و مقنعه با رنگ متعارف و جوراب باشد. 

همچنین مو و اندام زن در حدود حجاب شرعی پوشانده شود. آرایش زنان ممنوع اعلام شد.

ممنوعیت‌های جدید دانشگاه آزاد تحت عنوان «مصادیق مجاز و غیرمجاز پوشش و ظاهرآرایی دانشگاه آزاد» از 7 مهر ماه به واحدهای مختلف این دانشگاه ابلاغ شده است. در این دستور العمل همچنین آستین کوتاه برای مردان ممنوع، چادر و مانتوی بلند برای زنان اجباری است. (خبرگزاری حکومتی فارس نیوز- 12 آبان ۹۷)

مرداد ماه گذشته، مرکز پژوهش مجلس رژیم با انتشار گزارشی اعلام کرد که نزدیک به ۷۰ درصد زنان یا اعتقادی به حجاب ندارند و یا جزو کسانی هستند که «بدحجاب» خوانده می شوند و به حجاب اجباری در ایران اعتراض دارند.

گزارش بر این واقعیت صحه می گذارد که حجاب تنها با اجبار و سختگیری رعایت می شود. بنا بر این گزارش، در واقع نوعی بی‌رغبتی درخصوص (چادر)، میان بخشی از افراد جامعه ایجاد شده است که موجب می‌شود آنها بین دو گزینه حجاب عرفی و (چادر)، به اجبار حجاب عرفی را انتخاب کنند.

منظور رژیم از حجاب عرفی، پوشش های جایگزین چادر و مقنعه، یعنی شال و روسری است که زنان ایرانی تنها به خاطر تبعیت از قوانین حجاب اجباری رژیم و نه از روی اعتقادات شخصی، برای پوشاندن موهای خود از آن استفاده می کنند. اینها کسانی هستند که رژیم آنها را «بدحجاب» توصیف می کند.