کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

سازمان ملل متحد گزارش میشل فورست، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد سرکوب مدافعان حقوق بشر در سراسر دنیا را منتشر کرد. در این گزارش وضعیت حقوق بشر و سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران بررسی شده و تأکید شده که سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۱۸ شدیدتر شده است.

سازمان های حقوق بشری نگرانی خود را علاوه بر سرکوب مدافعان حقوق بشر در ایران در مورد روزنامه نگاران، وکلای دادگستری، فعالان حقوق زنان، فعالان دانشجویی، فعالان سیاسی و مدنی و اعضای اقلیت های متعدد ساکن ایران بیان کردند.

میشل فورست گزارشگر ویژه سرکوب مدافعان حقوق بشر

در این گزارش آمده رژیم ایران مدافعان حقوق بشر را تهدیدی برای امنیت ملی می داند و بر همین اساس هیچ قانونی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر در ایران وجود ندارد. در بسیاری از موارد مدافعان حقوق بشر توسط رژیم ایران متهم به جاسوسی برای کشورهای غربی یا فعالیت های تروریستی هستند.

گزارش همچنین به بازداشت های خودسرانه اشاره کرده و اینکه فعالان حقوق بشر در زمان بازداشت در معرض شکنجه، محرومیت از خدمات درمانی، اعدام و محاکمه های ناعادلانه هستند. حتی خانواده ها و کودکان فعالان حقوق بشر در امان نیستند و همیشه در معرض تهدید های مختلف قرار می گیرند.

در این گزارش به اعتراضات یک سال اخیر اشاره شده و آمده رژیم ایران با سرکوب، پاسخ های خشونت آمیز به اعتراضات مسالمت آمیز، شکنجه و قرار دادن آنها در وضعیت دشوار در زندان، محاکمه های ناعادلانه و مرگ های مشکوک در زندان و صدور حکم های طولانی حبس و اعدام به فعالیت های مدافعان حقوق بشر واکنش نشان می دهد.

در پایان میشل فورست از رژیم ایران می خواهد که فشارهای بی وقفه خود و سرکوب مدافعان حقوق بشر را متوقف کند. دولت باید بداند که فعالان حقوق بشر نقشی مشروع وسازنده در فضای سیاسی و اجتماعی دارند، به ساکت کردن این مدافعان با عناوین انتسابی چون عناصر خارجی و تهدید بر امنیت ملی پایان بدهد.