کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

معلمان و فرهنگیان در کرمانشاه دست به اعتراض می زنند

صبح روز پنج شنبه ۲۰ دی ماه ۱۳۹۷ معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه و اردبیل در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالبات خود و پایین بودن حقوق، مقابل اداره آموزش و پرورش تجمع کرده و شعار دادند، «دولت خیانت می کند، مجلس حمایت می کند.»

همچنین صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۷ معلمان و فرهنگیان اصفهان، در مقابل اداره آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

معلمان و فرهنگیان در این شهر حرکت اعتراضی خود را در حالی برگزار کردند که موتورسواران و مأموران انتظامی رژیم به خیابان آمده بودند تا مانع از شکل گیری این حرکت اعتراضی بشوند.

نیروهای انتظامی معلمان را تهدید کردند و گفتند شما ما را کتک زده اید پس باید بخورید! اما فرهنگیان شجاع در پاسخ به نیروهای انتظامی که برای سرکوب این تظاهرات جمع شده بودند گفتند، همانطور که اسماعیل بخشی به اطلاعات گفت شما هم باید برای پنجشنبه سیاه محاکمه بشوید.

معلمان و فرهنگیان اصفهان مجدداً چند ساعت بعد و در هوای بارانی در میدان انقلاب  اصفهان در اعتراض به پایین بودن حقوق و پاسخ نگرفتن سایر مطالبات خود تظاهرات کردند.

معلمان و فرهنگیان اصفهان طی ماههای اخیر چندین بار در اعتراض به برآورده نشدن خواسته های برحق خود دست به تجمع و تظاهرات زده اند اما پاسخی جز سرکوب و بازداشت دریافت نکرده اند.

روز پنجشنبه ۲۰ دی 97، جمعی از مالباختگان پدیده شاندیز در مشهد مقابل ساختمان استانداری به برآورده نشدن مطالبات خود دست به اعتراض زدند.

اعتراض زنان مالباخته پدیده شاندیز

اعتراضات زنان مالباخته در رشت علیه موسسه کاسپین

روز سه شنبه مالباختگان مؤسسه کاسپین رشت که اساساً از زنان شجاع این شهر هستند در اعتراض به حقوق از دست رفته و اموال خود مقابل دفتر این مؤسسه تجمع کردند. آنها شعار می دادند،  «سه ساله که دویدیم فقط تهدید شنیدیم». 

در همین روز خریداران و دارندگان حواله های سایپا ساندرو- برلیانس – پراید ال نود و چانگان در اعتراض به عدم تحویل خودروهای خود در نمایشگاه خودرو مجدداً دست به اعتراض زدند.

روز سه شنبه ۱۸ دی ۹۷ دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به مرگ یک زن کارتن خواب در شیراز مقابل ساختمان شورای شهر تجمع کردند و اعلام کردند تا زمانی که مشکل کارتن خواب های شیراز حل نشود در همین محل در سرما می خوابند. روز جمعه ۱۴ دی ماه مرگ یک زن کارتن خواب به نام «گل بس» در مقابل ساختمان شورای شهر در اثر سرما عموم مردم را متأثر کرد.

اعتراض زنان مالباخته موسسه وحدت در مشهد

روز دوشنبه ۱۷ دی 97 پرسنل مؤسسه وحدت در مشهد در اعتراض به بیکار شدن مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.