کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

اسناد

بنا به اطلاعات گردآوری شده از اخبار منتشر شده در مطبوعات و رسانه های حکومتی،‌ فعالان حقوق بشر و پایگاههای اطلاع رسانی، همچنین از منابع خصوصی مرتبط با مقاومت ایران، 77 تن از اعدام شدگان در دوران روحانی زن بوده اند.

دانلود نسخهPDF

مقدمه

ایران تحت حاکمیت آخوندهای زن ستیز در رتبه بندی بین المللی برابری جنسی و همچنین مشارکت سیاسی، در بین ۱۴۵ کشور، در رتبه 137  و در مشارکت اقتصادی در رتبه ۱۴۱ قرار دارد.

دانلود نسخهPDF

مقدمه

رژیم زن ستیز و قرون وسطایی حاکم بر ایران، بر دو پایه سرکوب در داخل و صدور تروریسم و بنیادگرایی به خارج مرزهای کشور حاکمیت خود را حفظ می کند. در سرکوب داخلی، سرکوب زنان به بهانه حجاب از ابتدا همواره نقش عمده ای داشته است

دانلود نسخه PDF

مقدمه

دست کم چهل زندانی زن بخاطر اتهامات سیاسی، عقیدتی و امنیتی در زندان‌های مختلف رژیم بسر می برند.  این در حالی است که در ایران تحت حاکمیت آخوندها که زنان باید در خانه بمانند،

 دانلود نسخه PDF

مقدمه

به رغم توافق اتمی، گشایش به سوی غرب و برداشته شدن تحریمها،‌ رویدادهای سال ۲۰۱۵ میلادی ثبات بیشتری برای رژیم آخوندی در ایران به دنبال نداشت. برعکس، با بالا رفتن فشار روی اکثریت مردم به خاطر فقر و گرسنگی، آنها ناآرام تر شده اند

دانلود نسخهPDF

مقدمه

در برابر دیکتاتوری خفقان‌آور حاکم بر ایران که رکوردار اعدام در جهان می باشد، همیشه شعله های مقاومت و مبارزه زنده و گدازان بوده است.  در کنار مبارزان آزادی که جوانان و زنان و مردان شجاع همین مملکت هستند

دانلود نسخه PDF

مقدمه

در ایران تحت حاکمیت بنیادگرایان، زنان به بهانه های مختلف از بسیاری شغل ها و فعالیت های اجتماعی منع میشوند.

دانلود نسخه PDF

مقدمه:

سزارین یک جراحی نسبتا بزرگ است که پزشکان در صورت وجود وضعيت غیر طبیعی و به منظور کاهش خطر برای مادر یا نوزادش در حین تولد به آن مبادرت می کنند.

دانلود نسخه PDF

مقدمه

در تاریخ 31 شهریور ماه1392، قانوني تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست در مجلس رژيم به تصویب رسيد.

دانلود نسخه PDF

مقدمه

رژیم موسوم به جمهوري اسلامی که نزدیک به ۴۰ سال است، با یک نگرش انحرافی بنیادگرایانه و ارتجاعی به اسلام، بر ایران حکومت می کند،