کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت سرکوب وحشیانه یک زن جوان به بهانه بدحجابی که به دست پاسدار-شکنجه گران ارگان موسوم به «گشت ارشاد» در تهران صورت گرفت، را محكوم مي كند و عموم مراجع مدافع حقوق بشر و حقوق زنان را به محکوم کردن این عمل شنیع و ضد انسانی فرا می‌خواند. 


روز چهارشنبه نيروي سركوبگر «گشت ارشاد» رژیم آخوندي، یک زن جوان را به‌رغم تأکیدات اطرافیانش در مورد ابتلای او به بیماری قلبی، به بهانه آخوند ساخته بدحجابي وحشیانه مورد حمله و ضرب و شتم قرار دادند به نحوی که بر اثر آن زن جوان بیهوش به زمین افتاد.

سرکوب زنان زیر عنوان آخوند ساخته بدحجابی اهرمی برای شدت بخشیدن به سرکوب در سراسر جامعه است. امری که زنان آزاده ایرانی طی چهار دهه حاکمیت نظام ولایت فقیه با شجاعت در مقابل آن ایستادگی کرده اند.

خانم مريم رجوی، رئیس جمهور برگزيده مقاومت، گفت اين رفتار وحشيانه با يك دختر بيمار بار ديگر چهره كريه ضد انساني و ضد اسلامي آخوندهاي زن ستيز حاكم را به نمايش گذاشت. وی از جوانان غيور خواست با هتك حرمت و تعرض پاسداران و مأموران رژيم آخوندي به زنان شريف مقابله كنند و اجازه ندهند خواهرانشان مورد شكنجه و سركوب و اهانت مزدوران قرار گيرند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۳۰ فروردین ۱۳۹۷ (۱۹ آوریل ۲۰۱۸)