کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

20180616-WNCRI-FA-Nasrin Sotoudeh Arrested

روز چهارشنبه ۲۴خرداد عوامل اطلاعاتی رژیم آخوندی خانم نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر را در خانه اش در تهران بازداشت کردند و او را به دادسرای اوین منتقل نمودند.

او پیش از این به خاطر به عهده گرفتن وکالت زندانیان سیاسی بازداشت شده و طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در بازداشتگاه اوین در اسارت به سر برد. و به مدت سه سال از حق وکالت محروم شد. پس از آن نیز بار دیگر به خاطر اعتراض به اسیدپاشیدن به زنان جوان بازداشت شد.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران ضمن ابراز انزجاز از این اقدام سرکوبگرانه رژیم عموم سازمانهاي بین المللی مدافع حقوق بشر را به محكوم كردن بازداشتهای خودسرانه توسط رژیم آخوندی فرا می خواند و خواستار اقدامی فوری براي آزادي بی قید و شرط و سریع خانم ستوده است.

 

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

۲۶ خرداد ۱۳۹۷ (۱۶ ژوئن ۲۰۱۸)