کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

بولتن ماهانه

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – دسامبر ۲۰۱۸

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – دسامبر ۲۰۱۸

دانلود نسخهPDF

عدم تأمین بودجه برای زیرساخت ها در شهرها و مدارس به قیمت جان انسانها تمام می شود

در حالی که رژیم ایران میلیاردها دلار هزینه جنگ در سوریه و یمن می کند و به آزمایشهای موشکی و فعالیت های تروریستی می پردازد، بودجه کمی به زیرساختهای کشور و به دانشگاهها و مدارس ایران اختصاص داده می شود. تصادفات و سوانحی که اساساً ناشی از کمبود بودجه هستند همچنان به قیمت جان افراد در دانشگاهها و مدارس و در جاده ها تمام می شود.

 

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – دسامبر ۲۰۱۸ به مرور این سوانح و تصادفات و قربانیان آن در ماه اخیر پرداخته است.

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – نوامبر ۲۰۱۸

 ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – نوامبر ۲۰۱۸

دانلود نسخهPDF

 

تأثیرگذاری برجسته زنان بر اعتراضات سراسری و اعتصابات کارگری در ایران

ماه نوامبر ماه مشارکت گسترده و فعال زنان ایران در همه اعتراضات اصلی بود. ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – نوامبر ۲۰۱۸ نگاهی دارد به نقش آفرینی زنان در مهمترین و بزرگترین تظاهرات و اعتراضات ماه اخیر.

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اکتبر ۲۰۱۸

ماهنامه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران – اکتبر ۲۰۱۸

دانلود نسخهPDF

ماه اکتبر در ایران با اعدام یک زن رقم خورد

تنها یک هفته قبل از روز جهانی علیه مجازات اعدام، رژیم ایران یک زن را که در زمان ارتکاب جرم صغیر بود، به دار آویخت.

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - سپتامبر 2018

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - سپتامبر 2018

دانلود نسخهPDF

تبعیض مضاعف، فشار مضاعف زندگی را برای زنان ایران دشوار می کند

ماه سپتامبر مملو از موارد متعدد سرکوب زنان ایران و تبعیض علیه آنان بود. در عین حال زنان ایرانی ساکت ننشستند و حداقل در ۴۲ حرکت اعتراضی شرکت کردند.

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - سپتامبر 2018 مروری است بر دستگیری ها و احکام صادر شده برای فعالین زن، اخراج خبرنگاران زن، سنگ اندازی در تصویب لایحه خشونت علیه زنان، اقدامات جدید رژیم برای جلوگیری از ورود زنان به استادیومها، و افزایش فشار به زنان سرپرست خانوار در ایران که باید وضعیت ورشکسته اقتصادی را تحمل کنند. 

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - اوت 2018

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - اوت 2018

دانلود نسخهPDF

بازداشت و اسارت فعالان زن نشانه بحران حقوق بشر در ایران

ماه اوت با رشد بی سابقه دستگیری ها، بازداشت و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، وکلای مدافع حقوق بشر، و پیروان اقلیت های مذهبی همراه بود.

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - ژوئیه 2018

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - ژوئیه 2018

دانلود نسخهPDF

قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، جنایتی مجازات ناشده

 

آخرین روزهای ماه ژوئیه یادآور بزرگترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم است، قتل عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷.

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - ژوئن 2018

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - ژوئن 2018

دانلود نسخهPDF

تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد

 

تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد. گرچه در ماه ژوئن باز هم اخبار خشونت و تبعیض علیه زنان و نقض حقوق آنها در ایران ادامه داشت، اما دردناک ترین واقعه مربوط به زنان و دختران جوان ایرانشهر بود که مورد تجاوز قرار گرفته بودند که در گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - ژوئن 2018 به آن خواهیم پرداخت.

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - می 2018

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - می 2018

دانلود نسخهPDF

بهره کشی از کارگران زن ایران در سکوت و تاریکی

شرایط کار برای زنان کارگر ایران به شدت متفاوت از شرایط همتایان مردشان می باشد. به ندرت وضعیت آنها دیده و یا درباره آن صحبت می شود. مشارکت زنان در جنبش کارگری قابل توجه نیست و آنها در سکوت و تاریکی مورد ستم قرار می گیرند.

در گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - می 2018 به موضوع زنان کارگر در ایران می پردازیم.

زنان تحت ستم مضاعف قرار دارند بخشی به این دلیل که قوانین رژیم ایران اولویت استخدام و اشتغال را به مردان می دهد و زنان بخش کوچکی از نیروی کار رسمی را تشکیل می‌دهند.

دانلود نسخهPDF

چهره كريه و ضدانساني یک رژیم زن ستیز

یکی از مهمترین رویدادهای ماه آوریل پایان اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی بعد از ۸۱ روز به درخواست مصرانه سایر زندانیان سیاسی و حدود هزار تن از فعالان مدافع حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و شهدا بود.

دانلود نسخهPDF

زنان ایران بهای آزادی را می پردازند

 

مقاومت زنان ایران در زندانها همه خبرهای فوریه و مارس را تحت الشعاع قرار داد. در صدر همه آنها ادامه اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و مقاومت سرسختانه او و هم بندش آتنا دائمی قرار داشت.