کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

بولتن ماهانه

بازداشت

دانلود نسخهPDF

بازداشت و اسارت فعالان زن نشانه بحران حقوق بشر در ایران

ماه اوت با رشد بی سابقه دستگیری ها، بازداشت و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، وکلای مدافع حقوق بشر، و پیروان اقلیت های مذهبی همراه بود.

 قتل عام ۱۳۶۷

دانلود نسخهPDF

قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷، جنایتی مجازات ناشده

 

آخرین روزهای ماه ژوئیه یادآور بزرگترین جنایت علیه بشریت بعد از جنگ جهانی دوم است، قتل عام بیش از ۳۰هزار زندانی سیاسی در ایران در سال ۱۳۶۷.

این کشتار نه تنها در ابعاد وحشتناک بود بلکه در هاله ای از ابهام قرار داشت چرا که رژیم هر تلاشی برای تحقیق درباره دامنه قتل عام را مسدود کرده است.

اکثریت عظیم قربانیان هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. دامنه این کشتار اما در مراحل بعدی به اعضا و هواداران سایر گروههای سیاسی هم گسترش پیدا کرد.

اعدامهای فراقانونی در روزهای اول مرداد شروع شد و از ۶ تا ۲۳ مرداد اوج گرفت و بعد تا پائیز و در برخی نقاط حتی تا سال بعد ادامه داشت. تصویر کلی از قتل عام ۱۳۶۷ بسیار ناقص است چرا که قتل عام بسیار گسترده بود و در همه زندانها در سراسر کشور به اجرا در آمد. در برخی موارد، هیچ بازمانده ای وجود نداشته است. مقامات رژیم ایران به مدت ۲۸ سال از هرگونه اذعان به این اعدامها خودداری کردند و هیچ اطلاعاتی در رابطه با تعداد زندانیانی که کشته شدند فراهم نکردند.

رژیم همچنان به مسدود کردن درز هرگونه اطلاعات درباره کشتارها، دستگیری اعضای خانواده هایی که جسارت اعتراض به خود می دهند و یا به زیارت گورهای جمعی در گورستان خاوران می روند ادامه می دهد. هر گونه اطلاعاتی درباره قتل عام کاملاً سری در نظر گرفته می شود.

به این ترتیب، اطلاعات موجود درباره قتل عام از میان گزارشات بازماندگان محدود و خانواده هایی که برای تحویل گرفتن اجساد عزیزانشان احضار شدند، و همینطور از میان اظهارات پراکنده مقامات رژیم استخراج شده و در کنار هم قرار داده شده است.

دو سال قبل، وقتی مریم رجوی کارزار دادخواهی برای قربانیان قتل عام ۱۳۶۷ را اعلام کرد، برخی مقامات اقدام به دفاع از این جنایت علیه بشریت کردند و در عین حال اطلاعات جدیدی بروز دادند.

یک گزارش که به دست وکیل مدافع حقوق بشر جفری رابرتسون تهیه شده است خاطرنشان می کند، «این کشتارها از لحاظ آسیب پذیری قربانیان با کشتار سال ۱۹۹۵ در صربرنیستا قابل مقایسه است و از بابت محاسبات خونینی که در بالای قدرت حاکم انجام گرفته است، بسیار فراتر از آن است.» رابرتسون تأکید می کند که شواهد مربوط به جنایات بین المللی که رژیم در جریان این قتل عام مرتکب شده است چنان است که کنوانسیون نسل کشی سال ۱۹۴۸ تحقیق در رابطه با آن را به عنوان یک وظیفه الزام آور کرده است.

‌ تجاوز به ۴۱ زن و دختر جوان

دانلود نسخهPDF

تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد

 

تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد. گرچه در ماه ژوئن باز هم اخبار خشونت و تبعیض علیه زنان و نقض حقوق آنها در ایران ادامه داشت، اما دردناک ترین واقعه مربوط به زنان و دختران جوان ایرانشهر بود که مورد تجاوز قرار گرفته بودند.

دانلود نسخهPDF

چهره كريه و ضدانساني یک رژیم زن ستیز

یکی از مهمترین رویدادهای ماه آوریل پایان اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی بعد از ۸۱ روز به درخواست مصرانه سایر زندانیان سیاسی و حدود هزار تن از فعالان مدافع حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و شهدا بود.

دانلود نسخهPDF

زنان ایران بهای آزادی را می پردازند

 

مقاومت زنان ایران در زندانها همه خبرهای فوریه و مارس را تحت الشعاع قرار داد. در صدر همه آنها ادامه اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و مقاومت سرسختانه او و هم بندش آتنا دائمی قرار داشت.

دانلود نسخهPDF

زنان، موتور محرک اعتراضات و قیام در ایران

 طی ماه گذشته ایران شاهد اعتراضات گسترده همه اقشار مردم بود. این قیام پرده از وضعیت لرزان رژیم برداشت و تاثیرات آن بر جامعه ای لبریز از نارضایتی همچنان ادامه دارد. ناظران معتقدند که شرایط هرگز به وضعیت قبل از قیام باز نخواهد گشت.  

دانلود نسخهPDF

زنان، چهره اعتراض و قیام در ایران

 

در حالی که ماه دسامبر ۲۰۱۷ به پایان می رسید، موج جوشان نارضایتی با یک پیچ تند اوج گرفت و به شکل اعتراضات ضدحکومتی فوران کرد به نحوی که زمین را زیر پای رژیم آخوندی به لرزه در آورد و سایر مسائل را تحت الشعاع قرار داد.

دانلود نسخهPDF

نگاهی به وضعیت اسفبار ورزش زنان در ایران

ماه نوامبر دربرگیرنده چند موضوع مهم بود. در این بولتن بر موضوع ورزش زنان در ایران تمرکز شده و به اشاره ای کوتاه به سایر مطالب اکتفا شده است

دانلود نسخهPDF

رشد سه برابری مشارکت زنان در اعتراضات ظرف یک ماه

مجازاتهای روانی تحقیرآمیز برای در هم شکستن حیثیت زنان