کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

بولتن ماهانه

‌ تجاوز به ۴۱ زن و دختر جوان

دانلود نسخهPDF

تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد

 

تجاوز به ۴۱ دختر و زن جوان در ایرانشهر موجی از خشم و انزجار برمی انگیزد. گرچه در ماه ژوئن باز هم اخبار خشونت و تبعیض علیه زنان و نقض حقوق آنها در ایران ادامه داشت، اما دردناک ترین واقعه مربوط به زنان و دختران جوان ایرانشهر بود که مورد تجاوز قرار گرفته بودند.

دانلود نسخهPDF

چهره كريه و ضدانساني یک رژیم زن ستیز

یکی از مهمترین رویدادهای ماه آوریل پایان اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی بعد از ۸۱ روز به درخواست مصرانه سایر زندانیان سیاسی و حدود هزار تن از فعالان مدافع حقوق بشر و خانواده های زندانیان سیاسی و شهدا بود.

دانلود نسخهPDF

زنان ایران بهای آزادی را می پردازند

 

مقاومت زنان ایران در زندانها همه خبرهای فوریه و مارس را تحت الشعاع قرار داد. در صدر همه آنها ادامه اعتصاب غذای زندانی سیاسی گلرخ ابراهیمی ایرایی و مقاومت سرسختانه او و هم بندش آتنا دائمی قرار داشت.

دانلود نسخهPDF

زنان، موتور محرک اعتراضات و قیام در ایران

 طی ماه گذشته ایران شاهد اعتراضات گسترده همه اقشار مردم بود. این قیام پرده از وضعیت لرزان رژیم برداشت و تاثیرات آن بر جامعه ای لبریز از نارضایتی همچنان ادامه دارد. ناظران معتقدند که شرایط هرگز به وضعیت قبل از قیام باز نخواهد گشت.  

دانلود نسخهPDF

زنان، چهره اعتراض و قیام در ایران

 

در حالی که ماه دسامبر ۲۰۱۷ به پایان می رسید، موج جوشان نارضایتی با یک پیچ تند اوج گرفت و به شکل اعتراضات ضدحکومتی فوران کرد به نحوی که زمین را زیر پای رژیم آخوندی به لرزه در آورد و سایر مسائل را تحت الشعاع قرار داد.

دانلود نسخهPDF

نگاهی به وضعیت اسفبار ورزش زنان در ایران

ماه نوامبر دربرگیرنده چند موضوع مهم بود. در این بولتن بر موضوع ورزش زنان در ایران تمرکز شده و به اشاره ای کوتاه به سایر مطالب اکتفا شده است

دانلود نسخهPDF

رشد سه برابری مشارکت زنان در اعتراضات ظرف یک ماه

مجازاتهای روانی تحقیرآمیز برای در هم شکستن حیثیت زنان

دانلود نسخهPDF

آمار اعتراضات زنان در ایران نشاندهنده رشد دو برابری در طول تابستان است

 

در طول تابستان سال ۹۶ شاهد۵۸ حرکت اعتراضی بودیم که یا توسط زنان برگزار شده بود و یا زنان در آن نقش فعال داشتند. یعنی به طور میانگین 19 اعتراض در هر ماه صورت گرفته که به نسبت میانگین سال ۹۵ که 8.5 اعتراض در هر ماه بود، رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

دانلود نسخهPDF

عدم انتصاب یک زن در کابینه روحانی، بی ثباتی در تهران را نشان می دهد

 

کابینه جدید و تماماً مردانه روحانی روز 29 مرداد در مجلس رژیم مورد تأیید قرار گرفت. شاهدی دیگر بر اینکه نه تنها روحانی مدره نیست بلکه شارلاتان و دجالی است که برای برنده شدن در انتخابات به دروغ وعده داد که آزادیهای مدنی و از جمله حقوق زنان را ارتقاء‌خواهد داد.