کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - اوت 2018

گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - اوت 2018

دانلود نسخهPDF

بازداشت و اسارت فعالان زن نشانه بحران حقوق بشر در ایران

ماه اوت با رشد بی سابقه دستگیری ها، بازداشت و بدرفتاری با فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، وکلای مدافع حقوق بشر، و پیروان اقلیت های مذهبی همراه بود.

این تشدید سرکوب به مثابه یک بحران در وضعیت حقوق بشر در ایران و تلاشی از سوی رژیم حاکم برای ساکت کردن هر صدای مخالفی تلقی شده است.

پاسدار رسول سنایی راد، معاون سیاسی سپاه پاسداران، پیشتر در این ماه اعتراف کرد که ۲۸درصد دستگیرشدگان در اعتراضات ضدحکومتی را زنان جوان ودختران تشکیل می دادند.

سنایی راد گفت، «برای اولین بار در دستگیری های اغتشاشات ۲۸ درصد زنان حضور داشتند.» وی در رابطه با دستگیریهای قیام دیماه گفت، «پیش تر از این میزان دستگیری خانم ها ۵ الی ۷ درصد بود». (خبرگزاری حکومتی مهر- 24 مرداد 1397)

سازمان غیردولتی دیدبان حقوق بشر با صدور اطلاعیه ای به تاریخ ۹ شهریور ۹۷ (۳۱ اوت ۲۰۱۸) خواستار آزادی معترضین زندانی از جمله ۱۵ زن از زندانهای ایران شد.

در بخشهایی از این اطلاعیه آمده است، «دیدبان حقوق بشر امروز گفت مقامات ایرانی باید همه اتهامات وارده علیه معترضین به خاطر تجمع مسالمت آمیز را لغو کرده و کسانی را که بر این اساس دستگیر شده اند آزاد کند. از روز ۲ اوت ۲۰۱۸ (۱۱مرداد ۹۷) مقامات بیش از ۵۰تن را در جریان اعتراضات در تهران دستگیر کرده اند.

به نوشته دیدبان حقوق بشر، روز ۲۰مرداد ۹۷، یک خبرنگار ایرانی توئیت کرد که مقامات حداقل ۱۵ زن را در جریان اعتراضات ماه مرداد دستگیر کرده و در زندان قرچک در حبس نگه داشته اند. بنا به گزارش این خبرنگار فاطمه دیزجی، الهه بهمنی، خدیجه کیانی زاده، حدیثه صبوری، سارا ملک شیرازی، و مژده رجبی در میان بازداشت شدگانی هستند که در زندان قرچک محبوس می باشند.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران اسامی را مستقلاً تأیید نکرده است اما این آمار باید حداقل محسوب شود و آمار واقعی زنان دستگیر شده و بازداشتی در جریان اعتراضات مرداد ماه باید بیشتر در نظر گرفته شود.

کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران از جامعه بین المللی، ارگانهای ملل متحد و به طور کمیسر عالی حقوق بشر می خواهد که با اتخاذ اقدامات فوری آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، به طور خاص زنان، را تأمین و بدرفتاری با آنها را متوقف کنند. 

در گزارش ماهانه کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت - اوت 2018 می خوانیم: