کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

  اقتباس و نگارش: ناهید همت آبادی

 پییر کوری متأسفانه در آوریل ۱۹۰۶ در تصادف با یک کالسکه دچار ضربه مغزی شدید شده و در لحظه فوت نمود. ماری پس از این حادثه دردناک به دوست دوران جوانی خود نوشت:

  اقتباس و نگارش: ناهید همت آبادی

 پییر کوری هرگز از ماری نخواست تا کار علمی را رها کرده و به خانه داری یا بچه داری بپردازد.

در اولین سالهای ازدواج ماری و پییر کارهای تحقیقاتی خود را در رشته های علمی دنبال کردند.

  اقتباس و نگارش: ناهید همت آبادی

 پاییز سال ۱۸۹۱ ماریای ۲۴ ساله در پاریس بود. نیاز درونی، سالهای سخت قبل از سفر که برای کسب پول از سر گذرانده بود،

اقتباس و نگارش: ناهید همت آبادی

با وجود سپری شدن بیش از هشتاد سال از مرگ ماری کوری، وی هنوز هم از مشهورترین دانشمندان جهان می باشد.

اولین ها

ما زنان باید شخصاً خودمان را باور کنیم وگرنه هیچکس دیگر این کار را نخواهد کرد.»  - روزالین پاولوف

اقتباس و نگارش: ناهید همت آبادی

به قلم خانم ناهيد همت آبادي، هنرمند برجسته عضو شورای ملی مقاومت

نخستین بار در سال 1908 خانم ترزا پلتیر فرانسوی موفق به هدایت یک هواپیما شد و دو سال بعد هم وطنش ریمونده لاروش نخستین زنی شد که توانست مدرک خلبانی بگیرد.این موفقیتها باعث شد زنان بیشتری به خلبانی روی بیاورند.