کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

سبیحه گکچین (۲۲مارس ۱۹۱۳- ۲۲ مارس ۲۰۰۱) یک خلبان ترک بود. او در ۲۳ سالگی اولین خلبان جنگی زن در ترکیه شد.

آیرین ژلیو کوری (۱۲سپتامبر ۱۸۹۷- ۱۷مارس۱۹۵۶) یک دانشمند فرانسوی، فرزند ماری و پیر کوری بود. او و همسرش به خاطر کشف رادیو اکتیو مصنوعی، برنده جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۳۵ شدند.

نویسنده سوئدی سلما اوتیلیا لویسا لاگرلوف (۲۰ نوامبر ۱۸۵۸ – ۱۶ مارس۱۹۴۰) اولین برنده زن جایزه نوبل ادبیات بود.

آنا کارولین مکسول (۱۴ مارس۱۸۵۱- ۲ژانویه ۱۹۲۹) یک پرستار بود که با نام مستعار فلورانس نایتینگل آمریکایی شناخته می شود

کاترین ویلسون «کیت»‌شپرد (۱۰ مارس ۱۸۴۷ – ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۴) برجسته ترین عضو (جنبش) حق رأی زنان نیوزیلند و مشهورترین فعال مدافع حق رأی برای زنان بود.

ماری الیزابت گارت (۵ مارس۱۸۵۴- ۳ آوریل۱۹۱۵) یک بشر دوست طرفدار اعطای حق رای به زنان بود

میرتیلا میلر (۴ مارس۱۸۱۵ – ۱۷ دسامبر۱۸۶۴) یک پرورشگر و مربی آمریکایی و مدافع براندازی برده داری بود .

سمیرا موسی (۳ مارس۱۹۱۷- ۵ اوت۱۹۵۲) یک فیزیکدان هسته ای اهل مصر دارای دکترای اتمی رادیو اکتیو بود که تلاش کرد استفاده از وجه پزشکی هسته ای برای همه مردم بلحاظ مالی قابل دسترسی شود.

فرانسیسکا خاویرا کارمن دولورس دولا کاررا (۱مارس۱۷۸۱ تا۲۰ اوت ۱۸۶۲) که به خاویه را کاررا شهرت دارد از یکی از اشرافی ترین خانواده های شیلی بود که فعالانه در جنگ استقلال این کشور شرکت داشت.

کستوربا گاندی (۱۱ آوریل ۱۸۶۹ - ۲۲ فوریه ۱۹۴۴) به همراه همسرش مهندس کارامچاند گاندی یک فعال سیاسی بود که برای حقوق مدنی و استقلال هند از انگلیس مبارزه می کرد