کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

در روز 6 دسامبر 1989 – 14 زن در دانشگاه پلی تکنیک مونترال در یک اقدام مبتنی بر خشونت جنسی کشته شدند.

1986 - 6 دسامبر 1986 - کشته شدن 14 دانشجوی زن رشته مهندسی به جرم فمينيست بودن در صحن دانشگاه پلی تکنیک مونترال

در 1991 پارلمان کانادا روز 6 دسامبر را بعنوان روز ملی پایان خشونت علیه زنان نام‌گذاری کرد.