کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

زنان در تاریخ - 6 ژانویه - 16 دی

۱۸۱۲- ملکورا آکینو فعال فیلیپيني، «بزرگ زن انقلاب»

ملکورا آکینو دو راموس (۶ژانويه ۱۸۱۲ - ۲مارس ۱۹۱۹) يك انقلابي فيليپيني بود

كه به واسطه سنش به «تادانگ سورا» يا «سوراي پير» معروف شد.

او را به خاطر نقش و فعاليتش در مقاومت، «بزرگ زن انقلاب» يا «مادر بالينتاواك» هم مي خوانند.

او در شهر زادگاه خود فروشگاهی داير كرده بود كه به پناهگاه انقلابيون مجروح و بيمار تبديل گرديد. او به انقلابيون رسيدگي پزشكي مي کرد و با نصايح و دعاهاي مادرانه آنان را پشتيباني مي كرد. نشست هاي مخفي انقلابيون نيز در خانه او برگزار مي گرديد. او مادر انقلاب فيليپين نام گرفت.

وقتي اسپانیایی ها به فعاليت هاي مخفي و اطلاع او از مكان انقلابيون پي بردند، او را مورد بازجويي قرار دادند اما او از فاش كردن هرگونه اطلاعاتي سر باز زد. وي سپس توسط گارد شهري دستگير و به گوام در جزيره ماريانا تبعيد گرديد.

در سال ۱۸۹۶، «سوراي پير» به فيليپين بازگشت و تا انتهاي حيات ۱۰۷ ساله اش در آنجا زيست. او در حيات خلوت خانه خودش دفن گرديد كه امروزه به پارك يادبود هيمالايانگ معروف شده است.