کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

کاترین ویلسون «کیت»‌شپرد (۱۰ مارس ۱۸۴۷ – ۱۳ ژوئیه ۱۹۳۴) برجسته ترین عضو (جنبش) حق رأی زنان نیوزیلند و مشهورترین فعال مدافع حق رأی برای زنان بود.

از آنجایی که نیوزیلند اولین کشوری بود که حق رأی همگانی را در سال ۱۸۹۳ به اجرا گذاشت کار شپرد تأثیر قابل توجهی بر جنبش حق رأی زنان در چند کشور دیگر هم داشت.

کیت شپرد متولد لیورپول، انگلستان، بود. او تحصیلات خوبی داشت و به خاطر توانمندی ذهنی و دانش گسترده مورد توجه قرار گرفت.

با کشف این واقعیت که بخش زیادی از حمایت میانه روی از سوی زنان تأمین می شد، اتحادیه اعتدال در دفاع از آرمان حق رأی زنان هرچه فعالتر شد، حیطه ای که شپرد به سرعت در آن برجسته گردید. اما علاقه او به حق رأی زنان فراتر از ملاحظات عملی در رابطه با اعتدال بود: ‌نظرات او با این جمله شهرت پیدا کرد که «همه جداسازی ها چه بر مبنای نژاد و طبقه و چه بر مبنای مذهب یا جنسیت، غیرانسانی است و باید بر آن غلبه شود.» شپرد اثبات کرد که سخنور قدرتمند و یک سازمانده ماهر است و به سرعت برای آرمان خود حمایت کسب کرد.

شپرد یکی از شخصیت های مهم در تاریخ نیوزیلند محسوب می شود.