کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران

ما بر این باوریم که زنان نیروی تغییرند. ما بر برابری کامل جنسیتی در زمینه ای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی اعتقاد داریم.

ما صدای زنان ایرانیم و به طور گسترده با زنان در سراسر جهان و داخل ایران در ارتباطیم.

ما متعهد به جنگ برای دستیابی بر حقوق پایمان شده زنان هستیم.

امیلی هابهاوس (۹ آوریل ۱۸۶۰ – ۸ ژوئن ۱۹۲۶) یک فعال برای انجمنهای خیریه انگلیسی بود. او توجه افکار عمومی انگلستان را به محرومیت ها و وضعیت رقت بار اردوگاههای کار اجباری انگلیس در آفریقایی جنوبی جلب کرد

جایی که زنان و کودکان بوئر که در جریان جنگ دوم بوئر در اسارت نگاهداری می شدند.  امیلی هابهاوس برای تغییر این وضعیت فعالیت می کرد و به همین خاطر هم نام او به خاطره ها سپرده شده است.

 

 دراکتبر 1899 وقتی که چنگ دوم بوئر در آفریقای جنوبی به وقوع پیوست، یک نماینده لیبرال از هابهاوس دعوت کرد منشی شاخه زنان کمیته آشتی آفریقای جنوبی بشود. او در پاسخ نوشت: اواخر تابستان ۱۹۰۰ بود که من برای اولین بار از وضعیت صدها زن بوئری مطلع شدم که بر اثر عملیات ارتش ما، دچار فقر و مسکنت شده و بدون کمک رها شده اند... در حالی که آنها که از چاله به چاه افتاده بودند نیازمند حمایت و یاری سازمانیافته بودند.

امیلی هابهاوس صندوق اضطراری برای زنان وکودکان جنوب آفریقا را بنیاد گذاشت و مقامات را متقاعد کرد که اجازه بدهند او از چند اردوگاه بازدید کرده و به آنها کمک برساند.

گزارش بازدید او از این اردوگاهها که در کادر گزارش بازدید از اردوگاههای زنان و کودکان در مستعمره های کیپ و اورنج ریور منتشر شد، در ژوئن ۱۹۰۱ تسلیم دولت انگلیس گردید. در نتیجه یک کمیسیون رسمی تشکیل شد و تیمی از پژوهشگران رسمی برای بررسی وضعیت به این اردوگاهها گسیل شدند.

هابهاوس در اکتبر ۱۹۰۱ به کیپ تاون در آفریقای جنوبی بازگشت ولی به او اجازه فرود داده نشد و بعد از پنج روز او را اخراج کردند و دلیلی هم ارائه نکردند. او سپس به فرانسه رفت و در آنجا کتاب «لبه تیز جنگ و جایی که فرود آمد» را نوشت و مشاهدات خود در حین جنگ را در آن منتشر کرد.

هابهاوس به شدت با جنگ جهانی اول مخالف بود و با تمام قوا علیه آن اعتراض می کرد. او نگارش، امضا و انتشار «نامه سرگشاده کریسمس»‌ خطاب به «زنان آلمان و اطریش»‌ را در ژانویه ۱۹۱۵ سازماندهی کرد. بعد از جنگ هزاران زن و کودک در اروپای مرکزی به مدت بیش از یکسال از طریق دفاتر او به طور روزانه تغذیه می شدند. آفریقای جنوبی به این تلاش او کمک کرد و ۱۷هزار پوند توسط پرزیدنت استین که دوست قدیمی او شد جمع آوری و جهت اهداف هابهاوس برای او ارسال شد. امیلی هابهاوس به خاطر خدمات انساندوستانه اش، تبعه افتخاری آفریقای جنوبی اعلام شد.

هابهاوس در سال ۱۹۲۶در لندن از دنیا رفت .

این مطلب را به اشتراک بگذارید

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn